Central Christian College of Kansas

McPherson, Kansas